Stronę napędza Drupal

Zarządzenie Rektora UW dot. wynagrodzenia uzupełniającego

W dniu 17 kwietnia br. na Uniwersytecie Warszawskim weszło w życie zarządzenie nr 75 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego oraz będące jego elementem Obwieszczenie nr 12.

Zarządzenie reguluje zasady i tryb przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego pracownikowi, realizującemu zadania w programie, projekcie lub przedsięwzięciu. Na mocy ogłoszonego dokumentu:

  1. określono formy zatrudnienia w programie, projekcie lub przedsięwzięciu: zatrudnienie na pełny etat lub część etatu, oddelegowanie, powierzenie dodatkowych zadań, 
  2. określono jednolite stawki kwotowe wynagrodzenia uzupełniającego, co stanowi odpowiedź na zalecenia pokontrolne instytucji kontrolujących projekty, 
  3. określono obiektywne kryteria ustalenia wysokości wynagrodzenia uzupełniającego (§ 3 ust. 1 zarządzenia), 
  4. przypisano określone stawki kwotowe wynagrodzenia uzupełniającego do poszczególnych ról i kryteriów, 
  5. określono sposób obliczania stawki godzinowej i dziennej wynagrodzenia uzupełniającego (w tym w sposób odmienny dla osób pracujących w programie, projekcie lub przedsięwzięciu w trybie powierzenia dodatkowych zadań),
  6. wyodrębniono role „dydaktyczne” (§ 3 ust. 3 pkt 14 – 22), dla których określono stawki godzinowe, ale wyłącznie, gdy stanowią wynagrodzenie za pracę w programie, projekcie lub przedsięwzięciu wykonywaną w trybie powierzenia dodatkowych zadań.

Postanowień zarządzenia nr 75, w zakresie wysokości stawek wynagrodzenia uzupełniającego, nie stosuje się do programów, projektów lub przedsięwzięć, których realizację rozpoczęto lub złożono wnioski o ich finansowanie, przed dniem wejścia w życie zarządzenia, chyba że na wniosek kierownika jednostki, uzgodniony z kierownikiem programu, projektu lub przedsięwzięcia, Rektor wyrazi na to zgodę i nie będzie to sprzeczne z zasadami wynagradzania w programie, projekcie lub przedsięwzięciu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią opublikowanych dokumentów oraz przekazywanie ewentualnych pytań lub wątpliwości na adres: bwr@uw.edu.pl

Edytowalne wersje formularzy są dostępne na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW w zakładce Wynagrodzenie uzupełniające (programy, projekty, przedsięwzięcia).

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Akceptuję ciasteczka Schowaj wiadomość